KREŞ \ OYUN GRUBU

KREŞİMİZDE OYUN GRUPLARIMIZ

 

Erken yaşlarda başlayan eğitim, çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Belli bir dönemden itibaren kreşimizde sunulan oyun etkinlikleri  gibi nitelikli uyarıcı ortamlar bu yüzden değerlidir. Aileler, olanakları dâhilinde çocuklarının bu ortamlara katılımını sağlarlarsa çocuğun kazanımı artar.Bu doğrultuda çocuğun başarısında ailenin desteğide önemlidir. Bizler Kreşimizde bu olanakları sizlere sunarken oyun gruplarımızda  sağladığımız kaliteli ortamlarda 2-3 yaş grubu çocuklarımızın  çok yönlü olarak gelişimleri desteklenmektedir .  

 

OYUN GRUPLARI 2-3 Yaş Çocuklarının  Gelişimlerini Nasıl Etkiler?

 

Sosyal Gelişim: Akranları ile vakit geçirir, sosyal oyunlar oynar. Grup etkinliklerine katılır.

İş birliği yapmayı öğrenir. Duygularını ve kendini ifade etmeyi öğrenir. Başarı duygusunu tadarak öz güven geliştirir. Bulunduğu çevrede özgür bir şekilde keşiflerde bulunur. Diğer insanlara güven duymayı öğrenir. Aksi takdirde çocukta güvensizlik duygusu gelişebilir.

 

 

 

Dil Gelişimi: Dil gelişimi ile ilgili etkinlikler; çocukların sözcük dağarcığını geliştirir,

kendini ifade ederken dili etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olur, dili anlama becerileri

gelişir. Eğitime temel olacak şekilde dilin kurallara uygun kullanımını sağlar. Çocukların birbirleri ve yetişkinlerle olan etkileşimleri sonucunda alıcı ve ifade edici dil gelişimleri

desteklenir. Türkçe etkinlikleri, tekerleme, şarkı, parmak oyunları, öykü anlatma ve dinleme,

müzik   etkinlikleri bu alanı destekleyen etkinliklerden bazılarıdır.

 

 

 

 

Zihinsel Gelişim: Çocuğun dünyayı anlaması ve öğrenmesini sağlayan zihinsel etkinlikler düzenlenir. Erken dönemde nesne devamlılığını anlama ile başlayan zihinsel gelişim becerileri;

algı, dikkat, bellek, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma, kavram öğrenme, hayal gücünü kullanabilme, yaratıcı düşünmeyi kapsamaktadır.

 

Programda çeşitli oyuncak ya da gerçek materyaller ile nesne devamlılığını destekleyen

oyunlar bulunur. Yapbozlar, Legolar, hafıza kartları ile bellek ve dikkat gelişimine yönelik etkinlikler

ve eşleştirme, sınıflama, gruplamaya yönelik oyunlar çocukların zihinsel gelişimi desteklemek

amacıyla kullanılmaktadır.

 

 

 

Hareket Gelişimi:

Bu alandaki etkinlikler çocuğun iskelet, kas ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı olur. yürüme, koşma, atlama, zıplama, dans etme ve tırmanmayı içeren etkinliklerle hareket gelişimi desteklenir. Ayrıca uzanma, nesneleri kavrama, sallama, tutma-bırakma, karalama/ boyama yapmayı içeren etkinliklerle, parmak kaslarının gelişimi desteklenir.

 

 

 

 

 

*Çocukların doğdukları andan itibaren kaliteli bakım almaları

büyük önem taşımaktadır. Özellikle başkasına bağımlı oldukları ve büyümenin en hızlı olduğu   0-36 aylık dönemde gereksinimlerinin karşılanması bu anlamda önemlidir.

 

*Öğretmenlerimizin  sunduğu bu etkinliklerden yararlanan çocuklarımız  doğru iletişim kurma, doğru davranış gösterebilme becerileride  kazanırlar.