ANAOKULU \ OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL

OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

 

Küçük yaşta dil öğrenmek neden önemli?

Uzmanlar der ki; "Küçük yaşta yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuk, dil kavramının varlığını hissettiği için anadilini daha iyi anlar. Tek dil bilen ve bundan dolayı dünyada sadece kendi dili ve kültürüne önem veren çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur. Yabancı dilde öğrendiği bir deyim onun kendisinden farklı olan insanlara karşı daha toleranslı olmasını sağlar. Ayrıca küçük yaşta edineceği yabancı dil, uzun dönemde uluslararası kültürleri anlamasına da katkıda bulunur."

 

Yabancı dil öğrenmek için en uygun yaş nedir?

Çocuğa ikinci bir dil öğretmek için en uygun zaman, birinci dilin yani anadilin edinilmeye başlandığı zamandır. İki dili duyan ve iletişim kuran bir bebek, ikisini de anlayarak büyür. Bebekler ve çocuklar dahidir. Çocuğunuz okuma-yazma dönemine gelmeden önceki dört yılda günlük İngilizce ya da başka bir yabancı dili gerçekten çok hızlı şekilde, kalıcı olarak  öğrenebilir.

 

Çocuklar neden yabancı dil öğrenmeli?                         

Uzmanlar der ki; Altı yaşına kadar insan beyni neredeyse gelişiminin büyük bir kısmını tamamlar. Çocuğun beyni, hayatının ilk altı yılında gerçekleri ve bilgileri alır, bunları hafızasında depolar. Yani beyni, uygun bilgi sağlanarak geliştirilebilir. Dil ise en uygun bilgi hazinesidir.  

 

Bir çocuk kolayca nasıl yabancı dil öğrenir?

Anadilinden başka bir dile başlamak için okul öncesi yaşlar, okul çağı yaşlara göre benzersiz olanaklara sahip yaşlardır. Yaş ilerledikçe öğrenme çok daha karmaşıktır."

Son psikolojik araştırmaların sonucunda, bir bebek doğduğu anda tüm dilleri öğrenmeye hazır bir şekildedir ve 8 yaşına kadar dil gelişiminin her ayrıntısını öğrenmek üzere programlanmış bir yapıdadır. Dil eğitimine ne kadar erken başlanırsa, o kadar iyidir. Özellikle 0-5 yaş arası başka bir dil yetisi kazanmak için önemli bir dönemdir, yaş ilerledikçe beyindeki konuşma merkezleri gelişime kapanmaya başlar.

Erken yaşlarda beyinde başka konuşma merkezlerinin oluşturulması desteklenirse, çocuk o merkezi çok kolaylıkla kullanıp geliştireceğinden, çocuğunuza hayatının geri kalanı için takdir edilecek bir hediye vermiş olursunuz.

Yabancı dil için erken bir başlangıç çok önemli olsa da dil öğrenmek için bir başka önemli özellik ise bulunduğu yaşa uygun nitelikte ve kalitede bir eğitim alması esasıdır.

Aslında 5-7 yaş aralığında dil öğrenme, öğrenme değil eğlenceli bir oyundur onun için. Bu oyun da nitelikli öğretmenler tarafından yönetilir.

Çocuğa anadilinin yanında başka bir dil edindirmenin, beyin ve akıl gelişiminde çok olumlu etki yarattığı da kanıtlanmıştır. Uzmanlara göre, çocuklar hatırlamak için büyük bir kapasiteye sahip. Onlar, eğlenceyle ve oyun ortamında öğrendikleri herhangi bir şeyi bir melodi veya sesi algıladığında hemen anımsar ve o bilgiyi taze tutar.

 

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğrenmek Çocuklara Ne Kazandırır?

Çocukların; güçlü bir kimlik duygusu, çevre ve dünya ile köklü bir toplum bağı, güçlü bir refah, esenlik duygusu, derin bir merak ve merakını giderenlere karşı güven, öğrenme yetisi ve güçlü ve etkili bir iletişimci yönleri vardır. Böylesine öğrenme canavarı olan çocukları kendi geleceklerine hazırlamak hem anne babaların hem de biz eğitimcilerin en önemli görevidir.

 

Uzmanlar, Erken Yaşta Yabancı Dil Öğrenmenin Çocuğa Sağladığı Faydaları Şu Şekilde Sıralar;

 

   Erken yaşta yabancı dil eğitimi alan çocukların, diğer çocuklara göre zihinsel olarak daha kıvrak, esnek, dinleme ve algılama yetisinin daha gelişmiş, öğrenme olgusunun yüksek olduğu artık kanıtlanmıştır.

  Çocuk ne kadar küçükse, o dilin gramer ve telaffuzuna anadili gibi hakim olması o kadar kolaylaşır.

   Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişmiştir. Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlar.

  Çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirir. Çocuğun beyin gücünü artırmada etkili olur.

  Erken yaşta ikinci bir dil öğrenmek anadili öğrenmek kadar kolay olduğundan, ilerleyen zamanlarda çok dilli bilişselliğe zevkli bir eğitim olarak bakacağından, dil öğrenmekten kaçınmayacaktır. Bu da çocuğumuzun iki ve üstü sayıda dil sahibi olmasını sağlayacaktır. Çok sayıda dil, çok sayıda yaşam demektir.

  Erken yasta başlayan dil eğitimi gelecekte lise, üniversite eğitimlerinde hazırlık sınıflarını atlama şansını verecektir. Bu da çocuğunuzun iş hayatına bir yıl önce başlayacak olmasıdır.

  Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek, çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir.

  Çocukta özgüven gelişimini sağlar. Farklı dilden konuşan bir insanı anlamak, o kişilerle konuşabilmek, o dilde şarkılar söylemek, filmler izleyebilmek çocuğun özgüveni gelişimi üzerinde çok önemli ve olumlu etki yaratır. 

 Diğer derslerinde ve sınavlarda daha başarılı olmalarını sağlar: ABD'de yapılan araştırmalara göre erken yaşlarda yabancı dil eğitimi almış çocuklar ileriki yaşlarda girdikleri sınavlarda oldukça başarılı olmuşlardır.

  Tek dil bilen çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur.

 Çocuğun eğitim hayatında göreceği yabancı dil derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi başka yabancı dil öğrenmekten zevk almasını da sağlayacaktır.

  Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösterir, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşır.

  Onlar için ikinci dil hediyedir ve bir ömür boyu süren değerli bir yatırım olacaktır.

 Gelecek pazarlarda rekabet avantajı ve küresel pazar üstünlüğünü erken yapılandırarak hayatlarını kazanacakları zenginlik kapılarını kolay açma yetisidir.

  Genişletilmiş bir dünya görüşü, büyükşehir, kültürlerarası takdir ve duyarlılıktır.

  Daha kolayca ek dilleri öğrenme yeteneğidir.

 Araştırmalar; çok dil konuşan insanların beyinlerinde, tek dil konuşan insanlardan daha fazla sinir hücresi kullanıldığını, bunun da doğal bir şekilde beyin faaliyetlerini artırdığını gösteriyor. 

 Çocuk yabancı dil öğrenmeye ne  kadar erken yaşta başlarsa, öğrenmesi o kadar kolay, kalıcı ve doğal olur.

Onun yaşamını kolaylaştıracaksa, ona oldukça geniş ufuklar sağlayacaksa ve  gelecekteki kariyer olasılıklarında yelpazesini genişletecekse neden yabancı dil öğrenmesinler?

 Çocuğum yabancı dil öğrenirken ailesi olarak nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle çocuğunuza öğrendiği dilde konuşması için baskı yapmamalısınız. Yeni dil öğrenirken onları zorlama konusunda aynı özeni göstermelisiniz. Baskı çocuğun öğrenimine çok olumsuz etkiler yapabilmektedir.

Öte yandan okulda öğrendiği bilgileri evde eğlenceli bir oyun haline getirmek, onlara öğrendiği dilde kartlar, CD'ler, hikayeler almak, birlikte şarkı söyleyip tekrar yaptırmak onların yabancı dil öğrenmesini teşvik edecektir.