MONTESSORİ \ MONTESSORİ ALANLARI

MONTESSORİ PROGRAMLARIMIZ HANGİ ALANLARI İÇERİR?

 

 

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ

 

Günlük yaşam becerilerinde çocuklarımız günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri tüm uğraşılara karşı hazırlanmakta; kendi kendilerine yetmeyi ve bağımsız hareket edebilmeyi öğrenmektedirler!

Günlük yaşam becerilerine ilişkin aktivitelerde çocuklarımızın...

   Dikkatini toplama ve zihinsel yoğunlaşma becerisi,

   El ve göz koordinasyonu,

   Düzen anlayışı,

   Öz-denetim becerisi,

   Bağımsızlık algıları,

   İnce motor kasları

·         gelişmekte; çocuklarımız daha zorlu aktivitelere kendilerini hazırlamaktadırlar.

 

 

DUYU MATERYALLERİ

 

Duyu eğitimi ile çocuklarımız, beş duyularını aktif olarak kullanarak boyutları, ağırlıkları, geometrik cisimleri, sesleri, kokuları, tatları ve farklı yüzeyleri keşfetme olanağı sağlarlar.

Duyu materyalleri çocuğun farklı duyularına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Uzun-kısa, büyük-küçük, geniş-dar ya da kalın-ince gibi. Geleneksel eğitimde bu kavramalar çocuğa daha çok resimler ve tanımlarla anlatılmaya çalışılırken Montessori materyalleri bu kavramların somut hale gelmesini sağlamaktadır.

Duyu materyalleri ayrıca çocuklarımızı zaman içinde matematiğe hazırlar ve hacim ya da alan bilgisinin temellerini oluştururlar.

Duyu materyalleri...

   Çocuklarımıza farklı büyüklükleri, ağırlıkları ve sıralamaları dokunarak ve hissederek deneyimleme imkanı verir.

   Çocuklarımızı yenilikçi ve yaratıcı olmaya teşvik eder;

   Küçük motor kaslarında mükemmelleşmelerini sağlar.

   Çocuklarımızı farklı renklerle, şekillerle, kokularla, tatlarla tanıştırırken; detayları algılama, farklılaştırma, sıralama, organize etme, düzenleme gibi alanlarda uzmanlaşmalarını sağlar.

 

 

MATEMATİK MATERYALLERİ

 

   Maria Montessori dil eğitimini ve matematiksel zihnin oluşmasını okul eğitiminin odak noktası olarak görür.

   Matematik etkinliğinde çocuğun somut materyaller eşliğinde sayıları tanıma, sayma, eşleme ve dört işlemi kavraması desteklenir.

   Montessori sınıfındaki matematik materyalleri  sade ve rahatça anlaşılabilen materyallerdir.

   Çocuklarımız, matematiği zor olduğu ön yargısıyla değil bir çeşit oyun, zevkli bir uğraş olarak öğrenir ve içselleştirirler.

   Yapılan araştırmalar, Montessori ile matematiğe başlayan çocukların hayatları boyunca matematikte problem yaşamadıklarını   göstermektedir.

   Montessori matematik çocuklarımızı ezberden uzaklaştırarak; dokunma, hissetme ve içselleştirme ile mantık kurmayı öğretir. Çocuklarımız   soyut kavramları somut materyallerle çalışarak öğrenirler ve temellerini güçlü kurarlar.

 

 

DİL ETKİNLİKLERİ

 

   Çocuğun dil hakimiyetini güçlendirmek ve sözcük dağarcığını genişletmek için hayatın ilk yılları çok değerlidir.

   Çocuklar önce bir dili oluşturan sesleri tanırlar ve bu seslerin ifade edildiği şekilleri yani harfleri öğrenirler.

   Montessori dil eğitim materyalleri çocuklarımızı; kabartma harfler, görsel okuma kartları, hareketli alfabe ile okumaya, metal   çerçeveler ile kalem kontrolü sağlayarak yazmaya hazırlar.

   Montessori dil materyalleri çocuklarımızın kalem kullanma hakimiyetlerini artırır; güzel yazma yeteneği kazanmalarını sağlar.

   Çocuklarımız isim kartları ve fotoğraflarla önce farklı nesneleri, meslekleri, araçları isimlendirmeyi öğrenmekte; daha sonra somut   örneklemeler ve drama dersleriyle bilgilerini pekiştirmektedirler.

 

 

KOZMİK YAŞAM  - COĞRAFYA - EKOLOJİ

 

   Dünyayı ve dünyada yaşayan canlı çeşitliliğini tanıtmayı amaçlayan kozmik yaşam materyalleri sınıfın en önemli köşelerinden birini   oluşturur.

   Kozmik yaşam becerileri çocuklarımıza somuttan soyuta, yakından uzağa ilkesi doğrultusunda doğayı, doğadaki farklı varlıkları ve gelişim özelliklerini; coğrafyamızı, ülkemizi, farklı kültürleri tanıtır.

   Kozmik hayat çocuklarımıza doğa ile barışık olmayı; doğayı korumayı ve tüm canlılara saygı göstermeyi öğretir.

   Çocuklarımız bitkileri sularken ya da balık ve kaplumbağları beslerken; bir yandan sorumluluk almayı öğrenir bir yandan da hayat   döngüsü hakkında bilgi sahibi olurlar.

   Farklı kıtaları ve coğrafi oluşumları ezberlemeden, aktiviteler eşliğinde, deneyimlemeler yoluyla öğrendiklerinden bilgileri kalıcı hale   getirirler.

   Mıknatısın çekim gücünü, suyun kaldırma gücünü, batma ve yüzme kavramlarını vb. pek çok oluşumu oyun oynarcasına   deneyimleyerek öğrenme şansı bulurlar.