KREŞ \ FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ

BİLGİ KÖPRÜSÜ KREŞİ FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ  

Erken çocukluk dönemi, çocukların bilgi ve becerilerinin temellerinin atıldığı dönemdir. Bebekler dünyaya geldiklerinde çevrelerini duyuları yoluyla tanımaya ve keşfetmeye başlarlar. Bebekler için her şey merak konusudur ve bu merakları onları çevrelerini incelemeye ve araştırmaya yöneltir. Örneğin, bebek eline aldığı bir nesneye bakar, ona dokunur, sesini dinler ve ağzına götürür. Yürümeye başladıklarında ise artık çocuklar çevrelerini rahatça araştırmaya çalışırlar. Bir yaşındaki bir çocuk her yere gider, gördüğü her şeye dokunur, raflardan kitapları çeker, birçok şeyi ağzına atar ve eşyalara takılıp düşer. Böylece çocuk, anlamlı bir şekilde dünyayı araştırmakta ve öğrenmektedir. Çocuklar 2-3 yaşlarından itibaren çiçekleri, yaprakları ve çeşitli kabukları toplamaktan hoşlanır, yakın çevrelerindeki hayvanların hareketleri onların ilgisini çeker. Böylece bu dönemde çocuklar fen ve doğa etkinlikleriyle ilgili ilk deneyimlerini kazanmaya başlar. Çevrelerini daha iyi tanımaya başladıkça da bazı kavramlar geliştirirler. Erken çocukluk eğitimi programında yer alan fen ve doğa etkinlikleri, çocukların doğal meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı gözlem yapma, araştırma ve tanımalarına, düşüncelerini açıklığa kavuşturmalarına, sorular sormalarına yardım eden çalışmalardır.

Çocuklar, ilgileri ve yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bu doğrultuda Öğretmenlerimiz  grubundaki her çocuğun ilgi ve yeteneklerini  belirleyerek  gelişimlerini  destekleyecek  öğrenim yaşantılarını planlar ve uygular. Çocuklarımız yapılan çalışmalarla grup içinde iş birliği, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal değerleri kazanır. Aynı zamanda çocukların çevrelerindeki  nesne ve olay çeşitliliğini araştırmalarına ve keşfetmelerine olanak sağlar.

 

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARIMIZDA AMAÇLADIĞIMIZ  KAZANIMLAR

Çok yönlü (beden-dil-zihin-duygu- psikomotor-sosyal -öz bakım) gelişimlerine katkıda bulunur.

Çocukların meraklarını, ilgilerini ve öğrenme isteklerini destekler.

Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlar.

Kavram gelişimlerini sağlar.  

Kendilerine güven duymalarını sağlar.

Günlük yaşantılarında kullandıkları araç gereç ve malzemeleri öğrenmelerini sağlar.

Kendi bedenlerini tanımalarını sağlar.

 

KREŞİMİZDE  UYGULANAN  FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARIMIZ

* Hayvan besleme

* Bitki yetiştirme

* İnceleme gezi gözlem

* Deney yapma ve gözlem

 *Sınıfa konuk çağırma