ANAOKULU \ ÇİFT YABANCI DİL

KURUMUMUZDA ÇİFT YABANCI DİL EĞİTİMİ  NASIL UYGULANMAKTADIR? 

 

 

A)  KIDS ANAOKULU PROGRAMI  (ÇİFT DİLLİ EĞİTİM PROGRAMI )

Gün boyunca sınıflarımızda anaokulu öğretmenlerinin yanı sıra bir de İngilizce öğretmenleri bulunmaktadır. Anadilini öğrenme mantığı ile hareket edilmektedir.Çocukların duyabileceği her alanda Türkçe konuşmaları yasaktır.  Yemek yerken, dişlerini fırçalarken, tuvalete giderken, gün boyunca , bir anne gibi  İngilizce konuşan  LEYD ' lerin varlığı onlara ikinci bir dille tanışmanın en cazip yolunu sunmaktadır.

 

BILINGUAL EDUCATION modeli ile çocuğumuz ikinci bir dilin varlığı ile tanışmakta, sevmekte, beyinlerinde yeni bir dil haritası oluşturmakta ,önce verilen komutları anlar ,sonra kısa cümlelerle cevap verir hale gelmektedir . Yıl sonunda  kendi yaşları doğrultusunda  EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLİO (Avrupa  Dil  Pasaportu ) na sahip olmaktadırlar.

 

 

 

B)  ALMANCA EĞİTİMİ

Yapılan araştırmalar ,beyin hücrelerinin herhangi bir uyarıma maruz kalmadıkları durumda yok olduğunu  göstermektedir. Ne kadar çok uyarım alınırsa, nöronlar arası bağlantıların o kadar çok ve etkin kurulduğu sonucuna varılır. Dil öğrenimi açısından bakıldığında, erken yaşta nöronlar arası bağlantıların kurulmaması, sonraki yaşlarda dil öğrenimini zorlaştırmaktadır. Bu durumda erken yaşta yabancı dil öğretimi insan vücudunun biyolojik olarak da elverişli olmasından dolayı hayati önem taşımaktadır. Erken yaşta birden fazla yabancı  dil öğrenmeye başlayan çocuklar, uzun vadede her iki grubu  geride bırakır ve özellikle dilin ses bilgisi açısından ana dil kullanıcılarına yakın bir düzeyde, aksan sorunu olmadan kullanabilirler .

                     

BU AMAÇLA,

3, 4 ve 5 yaş sınıflarımızda  İngilizce' nin yanı sıra  çocuklarımız saatli olarak ikinci bir yabancı dille karşılaşmaktadırlar. Saatli olarak yaş gruplarına göre yoğunlaşan bu eğitimde çocuklarımız Almanca öğretmenlerinin elindeki kukla ,oyuncak ,materyaller aracılığı ile ALMANCA ile eğlenceli bir şekilde tanışırlar ve severler.  

3, 4 ve 5 yaşlar  ALMANCA ile karşılaştıklarında farklı bir dilin daha varlığını hissederler.Böylece beyinlerinde bir dil haritası daha oluşturulur.