MONTESSORİ \ BRANŞ DERSLERİ

BRANŞ DERSLERİ

İNGİLİZCE

 

Anasınıfı öğrencilerimiz; yaşantımızda önemli bir yere sahip olan yabancı dile, İngilizce Öğretmenlerimiz nezaretinde yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinkliklerle neşe içerisinde İngilizce dersi görmektedirler. Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren yabancı dil becerilerini kazanmaları öngörülerek İngilizce eğitimi verilmektedir. Bu yaş grubu için amacımız eğlenirken öğretmektir. Dil gelişimi etkinliğini bu sayede kazanarak İngilizce öğrenmenin keyfini yaşarlar.

 

 

JİMNASTİK

 

Anasınıfı öğrencileri için beden eğitimi dersi çok önemlidir. Çocukların mutlu olduğu bir saat olan beden eğitimi dersi büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri uygulamaktadırlar. Bunun yanında bedensel koordinasyonlarını geliştirici oyunlarla da gelişimlerinin tamamlanması sağlanmaktadır.Çocuğun oyun oynarken arkadaşlarıyla işbirliği yapması, karar vermesi, oyunda lider olması, başarısını görerek kendine olan güveninin artması, yürürken ve dururken kulağına gelen bir komut veya müzikle durması veya hareke geçmesinin sinir sistemini dengeli bir hale getirmesi, beden eğitiminin ruhsal hayata etkisini yani önemli bir eğitim vasıtası olduğunu açıkça göstermektedir.

 

 

GÖRSEL SANATLAR

 

Bilgi Köprüsü olarak öğrencilerimizi sanatsal yönde bilinçlendirme, el becerilerini geliştirme, farklı tekniklerde çalışarak bu alanlarda gelişmelerini amaçlamaktayız.Biçimlendirme çalışmalarında pastel boya, kuru boya, sulu boya, kolaj ve kolay baskı teknikleri uygulanmaktadır.Bunlar bireysel ve grup çalışmaları şeklinde de uygulanmaktadır. Bunların yanında, çizgi, doku, geometrik şekiller, ana ve ara renkleri tanımak,yığma ve dizme,yerleştirme işlemleri gerçekleştirilerek değişik malzemeler arasında görsel ilişki içinde komposizyon oluşturmaları sağlanmaktadır.Büyük, küçük, kısa, uzun, geniş, dar gibi farklılıkları görsel sanatlar teknikleri ile birleştirerek duygu ve düşüncelerini ifade ederken, bu konuda bakış açısı kazanmalarını sağlamaktayız.Örrnek resimler gösterilip, sergiler gezdirilip fikir sahibi olmalarını ve kendi tasarımlarını arkadaşları ile paylaşıp yorum güçlerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Öğrenciler yaşadığı çevreyi, doğayı farkına vararak, bunları resimlerine aktarabilmelidir. El becerileri gelişerek, sanat biçimleri ve görüşleri hakkında yorum yapabilme durumuna gelmelidir. Bilgi Köprüsü  anaokulu olarak hedefimiz öğrencilerimizde bu seviyeyi yakalamaktır.

 

DRAMA VE TİYATRO

 

Drama çalışmalarımız rahatlatıcı, yaratıcı ve eğitici drama olarak ayrılarak verilen kavramların pekiştirilmesini sağlamakla beraber; çocuklarımızın rahatlamalarına ve dinlenmelerine de imkan sağlayan bir etkinliktir.Drama; çocukların motivasyonunu artırır, çocukların bir gruba ait olma ihtiyacını karşılar; dayanışma, işbirliği, başkaları tarafından sevilme, kendini ifade etme ve benlik algısının gelişmesine katkıda bulunur.Drama çalışmalarında çocuklar daha çok beden dillerini kullanırlar dolayısıyla çocukların psikolojik sağlığı desteklenir. Yaratıcı - eğitici ve rahatlatıcı drama çalışmaları çocuklarımızın olumlu davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunur.

 

BALE

 

Bale yapan çocuğun, fiziki ve kültürel gelişmesinin yanı sıra vücut ve beynin aynı anda kullanılması nedeniyle yani aynı zamanda beyin jimnastiği de yaptığı için çocuğun zihninin daha açık ve daha duyarlı olacağı da kesindir.Bu tür çalışmalar çocukların kendilerine olan öz güvenlerinin gelişmesini sağlamakta, toplumda farklı bir yer edinebilmelerine etken olmaktadır. Çocuğun daha planlı ve programlı çalışmasını sağlarken, zamanını en iyi şekilde değerlendirmesine, kurallara uyum göstermesine daha disiplinli ve ölçülü yaşamalarına da önemli etken oluşturur.