KREŞ \ 0-3 YAŞ GELİŞİM AŞAMALARI

Çocukların 0-3 Yaş Arasındaki Fiziksel, Duygusal ve Sosyal Gelişimi

 

Yaşamın ilk üç yılında bebek, bir taraftan içinde bulunduğu ortama ve çevresindeki kişilere uyum sağlarken diğer taraftan hızlı bir şekilde gerçekleşen büyüme ve gelişmenin gerektirdiği değişimlere ayak uydurmaya çalışır.

 

Bu süreç içersinde yuvarlanır, emekler, sıralar, yürür, ses çıkarır, konuşur, şarkı söyler,dans eder ve aşama aşama çeşitli beceriler geliştirir; ancak bireysel farklılıklar nedeniyle her bebeğin gelişimi aynı hızda gerçekleşmeyebilir.Her çocuk gelişim basamaklarını farklı zamanlarda ve hızda tamamlar.

 

Kreşimizde Uyguladığımız program  0-36 aylık çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal-duygusal,dil ve bilişsel alanlarda gelişimlerinin en üst düzeyine ulaşmalarını; sağlık, bakım ve beslenmelerinin uygun şekilde desteklenmesini sağlamak amacı ile geliştirilerek uygulanmaktadır.

 

Erken çocukluk eğitimi sayesinde çocukların sosyal alanda hoşgörü ve empati becerileri bilişsel alanda matematiksel ve konumsal algıları ile sorun çözebilme becerileri, dil alanında sesleri ayırt etme konuşurken sesini doğru kullanabilme, ve kendini sözel olarak ifade edebilme becerileri geliştirir. Çocuklar motor alanda ise fiziksel gelişimin temelini oluşturan küçük ve büyük kaslarını doğru kullanabilmeyi öğrenirler ve böylece el ve göz koordinasyonu gerektiren işler kadar denge gerektiren hareketleri de yapabilirler. Çocuklar aynı zamanda temizlik kurallarına uymayı, giysilerini tek başına giymeyi çıkartmayı, doğru beslenmeyi, kazalar ve tehlikelerden korunabilmeyi de öğrenirler.

 

Her gelişim evresi çocuğun tüm gelişimi için önemlidir Bu nedenle kreşimizde verilen nitelikli eğitim,  ''yaşama en iyi başlangıç'' yeri olarak önem taşımaktadır.

 

BİLGİ KÖPRÜSÜ KREŞİMİZİN ÖĞRETMENLERİ; erken çocukluk eğitiminin niteliğini ve çocuğun gelişimini etkileyen en temel belirleyicilerimizden biridir. Bu doğrultuda çocuklarımız sadece değer gördükleri, sevildiklerinden emin oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri destekleyici ortamlarda çevrelerini keşfederler ve sunulan öğrenme fırsatlarını değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni ise öğretmenlerimiz ile çocuklarımız arasında kurulan tutarlı ve güvenli bağdır.

 

 

 

 


0 - 1 Ay: Yeni Doğmuş Bebeğin Gelişimi

 

Fiziksel Gelişim:

·         Görsel ayrımları yapabilir .

·         Sesleri, kokuları ve konuşmaları fark edebilir.

·         Başını hareket ettirebilir.

·         Bebeğin kilosu ve boyu gelişir.

·         3-4 saatte bir beslenmek ister.

·         Gülümseye başlar.

·         Kendini ifade etmek için ağlar.

·         Günün 2/3'unu uyuyarak geçirir.

Duygusal Gelişim: Doğum sonrasında ses, ışık, temasın bebeklere yoğun gelir ve anneye bağımlı oldukları için çaresiz ve stresli oldukları gözlemlenebilir. Keyif ve stres anlarının işaretleri gözlemlenebilir.

 

 

 


1 - 3 Ay: 3 Aylık Bebeğin Gelişimi
 

Fiziksel Gelişim:

·         Sesleri daha iyi ayırt edebilir ve uygun tepkiler gösterebilir.

·         Yüz ifadelerini duruma göre değiştirebilir.

·         Başını tutmak için daha az desteğe ihtiyaç duyar.

·         Refleksleri daha kuvvetlidir, nesneleri kavramaya başlar.

·         Uyku süreleri uzar.

Duygusal Gelişim: Bu dönemde bebek şefkat ve sarılmaya olumlu tepki verir.

Sosyal Gelişim: Bebek, karşısındakinin gülümsemesine tepki vermeye başlar ve yüz ifadeleri detaylı olarak inceler.

 

 

 

 

 

3 - 6 Ay: 6 Aylık Bebeğin Gelişimi

Fiziksel Gelişim:

·         Hareket etme alanı genişler; yuvarlanabilir, göbeğinin üzerinde emeklemeye çalışır.

·         El ve ayak parmakları ile oynar.

·         Çok az destek ile oturabilir

·         Doğumdaki kilosunun 2 katına çıkması beklenir.

·         Yüksek sesle ağlaması belli durum/olaylar ile ilişkilidir.

·         Motor beceri koordinasyonu artar.

·         Sesler çıkarmaya ve bundan keyif almaya başlar.

·         Beslenme sıklığında azalma başlayabilir.

·         Uyku düzeni daha tahmin edilebilir olmaya başlar.

·         Ce-ee gibi oyunlardan keyif alır.

Duygusal Gelişim: Bu dönemdeki bebekler anneleri ile bağlanmayı gerçekleştirmiştir. 

 

Sosyal Gelişim: Bebek annesini, babasını yabancı kişiler ayırt eder, kendisi ile oyun oynanmasını, öz bakımının gerçekleştirilmesini bekler.

 

 

 

 

6 - 9 Ay: 9 Aylık Bebeğin Gelişimi

Fiziksel Gelişim:

·         Desteksiz oturabilir.

·         Ayakta durmaya çabalar.

·         Emekleyebilir, emeklemeye çalışır.

·         Hareketleri daha kontrollüdür.

·         Dişleri çıkmaya başlayabilir.

·         Katı gıda tüketmeye başlayabilir.

·         Kişi ve duruma özgü benzer sesler çıkarmaya başlar.

Duygusal Gelişim: Göremediği şeylerin /kişilerin yok olduğunu sanır ve anne/babayı göremediğinde kaygılanır.

 Sosyal Gelişim: Birçok ebeveyn bu dönemde çocuklarında yabancı korkusu gözlemleyebilir.

 

 

 

 

9 - 12 Ay: 1 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi

Fiziksel Gelişim:

·         Desteksiz oturabilir.

·         Tutunarak ayakta durur.

·         İlk kelimelerini söyler.

·         İstediklerini ifade etmek için bedenini, sesleri kullanır.

·         Koordinasyonu ve nesneleri manipüle etmesi gelişmiştir.

Duygusal Gelişim: Birçok çocuk bu dönemde ebeveyninden uzak kaldığında ayrılık kaygısı deneyimleyebilir. 

 

Sosyal Gelişim : Bu dönemde çocuklar isimlerini öğrenmiş ve ona seslenildiğinde tepki verir. Çok basit yönergeleri uygulayabilir. (Kitabını getir gibi)

 

 

 

 


12 - 18 Ay: 1.5 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi

Fiziksel Gelişim:

·         Yardımsız veya çok az destek ile yürüyebilir

·         Sözcük dağarcığı gelişmiştir.

·         Kaba ve ince motor becerileri gelişmiştir

 Duygusal Gelişim: Ebeveynini güven üssü olarak kullanarak keyifle etrafı keşfeder.

Sosyal Gelişim: Bu dönemde çocuklar her şeyi merak eder ve denemek ister.

 

 

 

 

 

 

 

18 - 24 Ay: 2 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi

 

Fiziksel Gelişim:

·         Sözcük dağarcığı istek ve ihtiyaçları belirtecek kadar gelişmiştir.

·         Az destek ile merdiven çıkabilir.

·         Tuvaletini tutma becerisi gelişir.

·         Uyku düzeni oluşmuştur.

 Duygusal Gelişim: Çocuk kendi istediğinin yapılması için diretir, inatlaşır. Bireyselleşme istediği ile yapılmasını istediği şeyi elde etmek için öfke/ağlama krizleri gözlemlenebilir. Çevresindeki insanların duygularının farkına varır.

Sosyal Gelişim: Akranları ile yan yana oyun oynar, paylaşmayı pek sevmez. Akranlarının olduğu kalabalık bir ortama girmede kaygı yaşayabilir.

 

 

 

 


2 - 3 Yaş: 3 Yaşındaki Çocuğun Gelişimi

 

Fiziksel Gelişim:

·         Cümleler kullanarak kendini ifade edebilir.

·         Kuralları ve yönergeleri anlar, uygulayabilir.

·         Rahatça yürür, koşar, zıplar ve tırmanır.

·         Kendi üstünü giyebilir, çıkarabilir.

·         Nesneleri kategorilere ayırabilir (şekil, renk gibi).

 

 

Duygusal Gelişim: Farklı duyguları ve yüz ifadelerini ayırt edebilirler.

Sosyal Gelişim: Yetişkinleri taklit eder. Rutinlerini sever. Akranları ile yetişkin gözetiminde kısa süreli ortak oyunlar oynar.